Elan Training Homepage

Elan Training: het opleiden tot jobcoach is onze specialiteit


Jobcoaching leer je bij Elan Training
Als professional in de sociale sector heb je steeds vaker te maken met cliënten die op de reguliere arbeidsmarkt moeilijk te plaatsen zijn. Tegelijk worden er hogere eisen gesteld aan klantmanagers, werkcoaches, jobcoaches, re-integratie consulenten, participatiecoaches en begeleiders in soortgelijke functies . In de hbo-minor opleiding tot jobcoach leer je de vereiste kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Hoe kun je jouw cliënten effectief motiveren en stimuleren? Hoe overtuig je werkgevers om jouw cliënten in dienst te nemen?
 

Elan Training biedt meer:

 • Post-hbo opleiding klantmanager / participatiecoach
 • Opleiding Wmo-coördinator (in voorbereiding)
 • Training werkgeversbenadering en acquisitie
 • Cursus psychische klachten en re-integratie
 • Cursus omgaan met agressie

 
 
 


Elan Kennis
Elan Kennis maakt onderdeel uit van Elan Training. Onder dit label verzorgen wij korte en intensieve cursussen over de belangrijkste wet- en regelgeving in het sociale domein, bedoeld om uw kennis snel en effectief te vergroten of op te frissen. De cursussen zijn interessant voor: leidinggevenden, beleids- en stafmedewerkers, teamleiders, consulenten en adviseurs, klantmanagers, casemanagers en jobcoaches. Nieuw in ons aanbod is een samen met andere partijen ontwikkeld Loonwaarde Advies Tool (LAT), een makkelijk toepasbaar instrument voor loonwaardemeting.

Lees hier meer over Elan Kennis of bezoek rechtstreeks onze website op www.elan-kennis.nl
 


Elan Kennis – een greep uit het cursusaanbod:

 • Overzicht wetgeving sociale zekerheid
 • Wet verbetering poortwachter (WVP)
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Loonwaarde Advies Tool (LAT)
 • Wajong en nieuwe Wajong
 • Arbeidsrecht
 • Verzuimgesprekken
 • Rechtsbescherming

 
 
 


Incompany?
De opleidingen, trainingen en cursussen van Elan Training en Elan Kennis kunnen ook incompany worden gegeven, bijvoorbeeld voor een groep klantmanagers van één sociale dienst, een werkplein of een aantal samenwerkende sociale diensten. Graag vertellen we u over de mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact met ons kantoor op (tel.076-5611530 / fax.076-5613442) of stuur een mail naar info@elantraining.nl.
 
Scroll Up