Aanvullend Programma Register Jobcoach

Nieuw:
Aanvullend Programma Register Jobcoach
Het verkorte programma dat alsnog leidt tot het erkende diploma voor beroepsregistratie!

register jobcoach - diploma voor beroepsregistratie

 
Heb je vóór 01-07-2013 de Jobcoach opleiding gevolgd bij Elan Training, toen deze nog niet erkend was door NOLOC1? En wil je alsnog in aanmerking komen voor een certificaat van onze erkende jobcoach opleiding, waarmee je de mogelijkheid hebt om toe te treden tot het register van de NOLOC2?

Dan biedt Elan Training jou een unieke kans met een efficiënt en actueel aanvullend jobcoachprogramma! In dit aanvullende programma Register Jobcoach fris je enerzijds je kennis en vaardigheden op en anderzijds verdiep je je in de nieuwe onderdelen uit het erkende programma en actuele ontwikkelingen in het werkveld. En dit slechts in 4 dagen verspreid over 6 weken voor een gunstige prijs.

————————————————
1 Voorheen de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland
2 Met het erkende certificaat van Elan Training heb je vrijstellingen voor de rubrieken 2, 3 en 4 van het toetsingskader voor het beroepsregister NOLOC, zie: www.noloc.nl/download/?id=24257. Check ook de overige registereisen, zoals de werkervaringseis en een aantoonbaar hbo werk- en denkniveau.

————————————————

Jobcoach ontwikkelingen

De wereld van de jobcoaching en re-integratie is volop in beweging. Niet alleen de wet- en regelgeving is voortdurend aan verandering onderhevig, maar ook de randvoorwaarden waaronder jobcoaching moet plaatsvinden. Denk bijv. aan minder tijd, krimpende budgetten, verzwaarde administratieve – en verantwoordingsprocessen (UWV) en de toenemende concurrentie van jobcoachaanbieders. Bovendien wordt ook vanuit de politiek de Inclusieve Arbeidsmarkt stevig gepromoot, waardoor arbeidsmarktparticipatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een breder gedragen noodzaak wordt.

Opzet aanvullend programma

Het aanvullende programma bestaat slechts uit twee 2-daagse modules (totaal 8 dagdelen). Tussen de twee modules zit ongeveer 4 weken, waarin je twee huiswerkopdrachten uitwerkt. Dit programma biedt jou de mogelijkheid om binnen6 weken je weer bij te scholen tot register jobcoach. Tijdens de modules overnacht je op De Geershof te Ulvenhout. Hier wordt je optimaal verzorgd, zoals je van Elan Training gewend bent.

Doelen van het programma zijn:
 

  1. Het certificaat van de erkende jobcoachopleiding behalen, waarmee je de mogelijkheid hebt om toe te treden tot het register van NOLOC
     
  2. Een nog beter begeleidings- en coachingsresultaat kunnen bereiken voor je klanten en de bedrijven waarvoor je je inzet.

MODULE 1 (2 dagen)

DAG 1:
♦ Psychische klachten en re-integratie:
Kennis & inzicht in kenmerken van mensen met een psychische aandoening in relatie tot passende begeleidingsstijlen (1 dagdeel)
♦ Beroepenkunde:
Werknemers- en werkplekanalyse verdiepen door inzicht in de inzet van beroepskeuze- en interesse testen en analyse van beroepen en functies (1 dagdeel)

DAG 2:
♦ Wet- en regelgeving Sociale Zekerheid:
Opfrissen en actualiseren kennis en inzicht van wet- en regelgeving m.b.t. Sociale Zekerheid, loonwaarde, subsidieregelingen werkgevers, garantiebanen, werkervaringsplaatsen, Jobcoach Portaal UWV, interne versus externe jobcoaching (2 dagdelen)

MODULE 2 (2 dagen)

DAG 3:
♦ Werkgeversbenadering en Inclusieve Arbeidsmarkt:
Vaardigheden oefenen: Voorlichten en enthousiasmeren van werkgevers voor een inclusieve arbeidsmarkt en specifieke doelgroepen, , Netwerken & Relatiebeheer, en Jobcarving (2 dagdelen)

DAG 4:
♦ Supported Employment en oplossingsgericht coachen:
Sturen op zelfsturing volgens visie van Supported Employment, Verdiepen oplossingsgerichte coachingsvaardigheden en eigen coachingsstijl, (2 dagdelen)


Tussen de modules maak je twee huiswerkopdrachten.


Voorwaarden deelname:

Voorwaarde voor deelname aan dit aanvullende programma is dat je beschikt over een met goed gevolg afgeronde Jobcoachopleiding bij Elan Training van vóór 1 juli 2013 .Daarnaast beschik je over een relevante werkplek en hbo werk- en denkniveau.

Erkend jobcoachcertificaat Elan Training:

Om voor het erkende certificaat van Elan Training in aanmerking te komen, geldt: :
Voldaan aan huiswerkopdrachten, en
100% aanwezigheid en actieve participatie tijdens de bijeenkomsten.
Dit erkende certificaat biedt jou de mogelijkheid om je te registreren in het beroepsregister van de NOLOC3 .Onze erkende jobcoachopleiding is tevens gecertificeerd door de Nederlandse Vereniging voor Support (NVS), UWV en geaudit door Hobéon. U kunt na afloop ook in aanmerking komen voor het Hbo-certificaat van NOVI Hogeschool (30 ECTS)4.

Kosten:

€ 1.250,00 vrij van BTW all-in. Inclusief overnachtingen op accommodatie, lunches, diner, studiemateriaal en erkend certificaat. De groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers5.
————————————————
3 Check ook de overige registereisen, zoals de werkervaringseis en een aantoonbaar hbo werk- en denkniveau, zie: www.noloc.nl/download/?id=24257.
4 Informeer naar de mogelijkheden hiervoor.
5 Het programma gaat enkel door bij voldoende aanmeldingen.

————————————————

Startdata en lestijden 2017:

♦ Module 1: maandag 25 en dinsdag 26 september
♦ Module 2: maandag 30 oktober en dinsdag 31 oktober.

Iedere module start om 13.30 uur. De eerste lesdag van een module heb je een middag- en avondprogramma tot 21 uur. Je overnacht op de accommodatie ‘De Geershof’ van Elan Training in de Ulvenhoutse bossen. De tweede lesdag volg je een ochtend- en middagprogramma tot 16.30 uur.

Voor lunches, diner, koffie/thee wordt gezorgd. Bij Elan Training worden uitsluitend vers bereide maaltijden geserveerd.

Meld je snel aan, want vol is vol!

Aanmelding / Inschrijfformulier:
 

Download inschrijfformulier   •   Aanvullend programma Register Jobcoach   •   Start 25 sept 2017

Contact:    tel 076-5611530    |    fax 076-5613442    |    info@elantraining.nl
Scroll Up