Jobcoach Opleiding

Jobcoach Opleiding

De jobcoach opleiding van Elan Training is een erkende en geregistreerde beroepsopleiding op HBO-niveau

Er is steeds meer vraag naar goede jobcoaches


Jobcoaching (Supported Employment) is een effectieve werkwijze om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die niet zelfstandig in staat zijn om werk te vinden en te behouden, te begeleiden naar werk en loopbaanperspectief. Door de erkende Jobcoachopleiding van Elan Training ontwikkel je je tot een allround jobcoachprofessional, die cliënten vraaggestuurd begeleidt en ondersteunt en wet- en regelgeving op maat toepast. De methodiek Supported Employment staat centraal in onze opleiding.

Type opleiding: Intern
Op aanvraag ook in-company mogelijk.
Niveau: HBO
Opleidingsduur: 5 modules (28 dagdelen) in 7 maanden
Groepsgrootte: 8-14 deelnemers
Opleidingslocatie: De Geershof Ulvenhout (Breda)
Aantal studiepunten: 30 ECTS
Prijs compleet: € 4.250,- btw vrij (prijs 2017)

Startdata en Inschrijfformulieren:

Jobcoachopleiding   •   18 oktober 2017   ➔   Download data en inschrijfformulier

Jobcoachopleiding   •   25 oktober 2017   ➔   Download data en inschrijfformulier

Jobcoachopleiding   •   27 september 2017   ➔   Volgeboekt. Inschrijving gesloten

Jobcoachopleiding   •   13 september 2017   ➔   Volgeboekt. Inschrijving gesloten

Download Brochure Jobcoachopleiding

Als je het aanvraagformulier verstuurt, ontvang je van ons een mail retour. In de bijlage vindt je de brochure (pdf).

Velden met * zijn verplicht.

Je naam*

Je email*

Woonplaats*

Je organisatie / werkgever

Wil je de nieuwsbrieven van Elan Training ontvangen?

Ja, ik wil nieuwsbrieven ontvangenNee, ik wil geen nieuws ontvangenVoor wie is de opleiding tot jobcoach bedoeld?

Je bent werkzaam als re-integratieconsulent, jobcoach, werkcoach, casemanager, arbeidsdeskundige, trajectbegeleider of klantmanager in het sociaal domein (o.a.: gemeenten, sociale diensten, SW-bedrijven), in een re-integratiebedrijf, leerwerkbedrijf, zorginstellingen, sociale/maatschappelijke dienstverlening (o.a.: jeugdhulpverlening, TBS klinieken, forensische psychiatrie, reclasseringsinstellingen), of als stagedocent in het speciaal onderwijs.

Je wens is om jezelf verder professioneel te ontwikkelen als jobcoach op hbo-niveau.

Je wilt je omscholen tot jobcoach: wij staan jou bij deze carrière-switch graag terzijde. De opleiding kan bovendien onderdeel uitmaken van je eigen re-integratietraject. Zo koopt het UWV met regelmaat de opleiding tot gecertificeerd Jobcoach bij ons in.

Toelatingseisen

De opleiding is vormgegeven op hbo-niveau en vereist een hbo werk- en denkniveau. Voor de toelating wordt je vooropleiding, een relevant werkveld en je motivatie beoordeeld.

Vooropleiding: MBO-4, HAVO of hoger of niveau-assessment
Werkplek: Relevante werkplek, waarin je tenminste drie cliënten begeleidt in een jobcoachtraject naar werk of praktijkstage.

Wat leer je?

Na afloop van de opleiding ben je in staat om: als jobcoach te werken volgens de methodiek Supported Employment en beheers je de eindtermen van NOLOC ‘erkend jobcoach’.

Certificering

Erkenningen Jobcoach Opleidingen

Startdata Jobcoachopleiding

De jobcoachopleiding start meerdere keren per jaar.
Voor elke start kun je je met het betreffende inschrijfformulier inschrijven.

Je kunt ons ook bellen of via de contactpagina contact opnemen als je vragen hebt.

De exacte tijden en lesdata vindt je tevens op het inschrijfformulier (zie hierboven).
Elan Training houdt rekening met schoolvakanties en de zomerperiode. Er vinden in deze periode geen opleidingsdagen plaats.

Het studieprogramma van de jobcoachopleiding stoelt op vier pijlers:Beknopt overzicht van de lesmodules :

Module 1: Basisattitude, intake en assessment 3 aaneengesloten dagen 8 dagdelen
Module 2: Basiskennis doelgroepen en wettelijke kaders. 2 aaneengesloten dagen 5 dagdelen
Module 3: Werkgeversbenadering en matching kandidaat 2 aaneengesloten dagen 4 dagdelen
Module 4: Coachingstechnieken 2 aaneengesloten dagen 5 dagdelen
Module 5: Verdieping coaching en Ongoing Support 2 aaneengesloten dagen 4 dagdelen
Afronding en certificering: Presentatie en eindopdracht 1 dag 2 dagdelen

Inhoud van de lesmodules :

 • Module 1  ♦  Basisattitude, intake en assessment
  De opleiding start met een intensief programma waaronder enkele praktische buitenoefeningen, waarbij de eigen attitude als Jobcoach centraal staat. Het leren van elkaar gebeurt via ervaringsleren en mondt uit in het experimenteren met nieuw gedrag en vaardigheden. Je oefent o.a. met gespreks- en intake vaardigheden, je leert over communicatiestijlen, beroepskeuze- en interessetests en leervoorkeuren en je formuleert je persoonlijke leerdoelen aan de hand van een zelfevaluatie. Tenslotte ga je naar huis met een beroepsopdracht.
   
 • Module 2  ♦  Basiskennis doelgroepen en wettelijke kaders
  Je leert over psychische ziektebeelden. Welke begeleidingsstijlen en welk passend werk heb je bij specifieke ziektebeelden/doelgroepen? Je hoort over de actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving in de sociale zekerheid. Je leert over de Participatiewet, verschillende uitkeringssoorten en re-integratie instrumenten.
  Beide onderdelen worden afgesloten met een kennistoets.
   
 • Module 3  ♦  Werkgeversbenadering en matching kandidaat
  Hoe acquireer je passend werk voor je cliënten? Hoe stel je een werknemersprofiel op? Hoe pitch je je cliënt bij een potentiële werkgever. Dit leer je in deze module.
  Thuis ga je verder met een beroepsopdracht waarin je het geleerde verwerkt.
   
 • Module 4  ♦  Coachingstechnieken
  Je leert match- en coachplannen op te stellen, je leert over en oefent je basishouding tijdens coachingsgesprekken en je leert hoe je zo’n gesprek opbouwt.
  Het geleerde wordt getoetst met het doen van een coachingsgesprek en het opstellen van een match- en coachingsplan.
   
 • Module 5  ♦  Verdieping coaching en Ongoing Support
  In deze module komen gevorderde coachingstechnieken aan bod en je leert o.a. meer over overdracht en tegenoverdracht. De toetsing vindt plaats met een beroepsopdracht en je werkt aan je protfolio.
   
 • Afronding en certificering  ♦  Presentatie en eindopdracht
  Op deze dag presenteert iedereen zijn portfolio en ontvangt het diploma waarna de opleiding feestelijk wordt afgesloten.

In-company

Elan Training verzorgt al haar opleidingen en trainingen ook in-company.

Meer informatie hierover vindt je op onze webpagina Elan Training In-company


Contact:    tel 076-5611530    |    fax 076-5613442    |    info@elantraining.nl
Scroll Up