Opleiding Vakmanschap voor Klantmanagers en Participatiecoaches

Opleiding ‘Vakmanschap voor Klantmanagers en Participatiecoaches’

De opleiding Klantmanager/Participatiecoach van Elan Trainng is een erkende post-hbo opleiding

post-hbo opleiding Vakmanschap voor Klantmanagers en Participatiecoaches

Ben je een klantmanager, participatiecoach, re-integratieconsulent, werkcoach of casemanager en wil je je klanten beter en effectiever ondersteunen en begeleiden naar betaald werk en participatie? Wil je je professionele vaardigheden en deskundigheid binnen je functie verder ontwikkelen, dan is onze opleiding Vakopleiding Klantmanager/Participatiecoach je op het lijf geschreven. Je vergroot je repertoire van doelmatig handelen bij het verzorgen van de re-integratie naar werk. Je leert de eigen verantwoordelijkheid en motivatie van klanten te stimuleren, onder meer door toepassen van zelfsturing en talentontwikkeling. Je leert werkgevers te overtuigen van de toegevoegde waarde van je klanten voor hun organisatie. De opleiding is heel praktisch, direct toepasbaar in je werkpraktijk en heeft een stevig theoretisch fundament op Post-Hbo niveau.

 
Er worden steeds hogere kwaliteitseisen gesteld aan het vakmanschap van klantmanagers

Divosa en de Beroepsvereniging van Klantmanagers zijn daarom hard bezig de kwaliteit van het vak naar een hoger plan te tillen. Elan Training sluit hierbij aan als opleider. In de opleiding word je de meest actuele kennis, praktische tools en een professionele attitude aangeleerd op het gebied van klantmanagement.
 
Re-integratietraject staat of valt met de interactie tussen klantmanager en klant

In het contact met de klant speelt de persoonlijkheid van de klantmanager een belangrijke rol. De interactie met de klant moet goed zijn, daar staat of valt het re-integratietraject mee. Daarom is het cruciaal dat de klantmanager zich goed bewust is van zijn eigen gedrag en wat dit bij de klant teweeg brengt. Dit besef en vervolgens het eigen gedrag effectief kunnen beïnvloeden, staat daarom centraal in de opleiding. De visie daarbij is: niet de klant pamperen, maar deze effectief begeleiden door zelfsturing en zelfmanagement te bevorderen. Uiteraard is het de bedoeling dat de klant zo snel mogelijk weer werk krijgt. Ook daartoe krijgt de klantmanager in deze opleiding het gereedschap aangereikt.
 
Met deze opleiding maak je je tot een aantrekkelijke gesprekspartner en professional binnen het domein van Arbeid, Verzuim & Re-integratie.

Type opleiding: Intern
Op aanvraag ook in-company mogelijk.
Niveau: HBO
Opleidingsduur: 8 modules (30 dagdelen) en een terugkomdag
Groepsgrootte: 8-14 deelnemers
Opleidingslocatie: De Geershof Ulvenhout (Breda)
Prijs (compleet): € 4.900,- btw vrij (prijs 2017)

Download brochure Klantmanager / Participatiecoach

Als je het aanvraagformulier verstuurt, ontvang je van ons een mail retour. In de bijlage vindt je de brochure (pdf).

Velden met * zijn verplicht.

Je naam*

Je email*

Woonplaats*

Je organisatie / werkgever

Wil je de nieuwsbrieven van Elan Training ontvangen?

Ja, ik wil nieuwsbrieven ontvangenNee, ik wil geen nieuws ontvangen


Startdata en Inschrijfformulieren:

Klantmanageropleiding   •   Een nieuwe startdatum wordt eind juli bekend gemaakt


Voor wie is de opleiding Vakmanschap voor Klantmanagers en Participatiecoaches bedoeld?

Voor klantmanagers, participatiecoaches, re-integratieconsulenten, werkcoaches of casemanagers, die:

 • hun kennis, vaardigheden en repertoire willen vergroten op het gebied van doelmatig handelen en een eigentijdse aanpak voorstaan bij de re-integratie naar werk,
 • hun klanten effectief willen begeleiden naar werk door o.a. zelfsturing, talentontwikkeling en vitaliteit te bevorderen,
 • resultaatgericht en creatief willen optreden binnen een context van afnemende budgetten en veranderingen,
 • zich bewust willen zijn van hun eigen attitude, wijze van bejegenen van klanten en de effecten daarvan

Toelatingseisen

De opleiding is vormgegeven op hbo-niveau en vereist een hbo werk- en denkniveau. Voor de toelating wordt je vooropleiding, een relevant werkveld en je motivatie beoordeeld.

Vooropleiding: MBO-4, HAVO of hoger of niveau-assessment
Werkplek: Relevante werkplek, waarin je tenminste drie cliënten begeleidt in een werkbegeleidingstraject naar werk of praktijkstage.

Wat leer je?

Na afloop van de opleiding ben je in staat om als Klantmanager/Participatiecoach te werken en

 • lukt het je om klanten op de arbeidsmarkt te krijgen én te houden,
 • kun je de eigen kracht en motivatie van klanten mobiliseren,
 • ben je in staat om het proces van activering en toeleiding naar werk goed te regisseren en te managen,
 • lukt het je om meer klantgroepen met hun eigen problematiek te bedienen,
 • kun je acteren binnen kaders van afnemende budgetten voor re-integratie en participatie, waarin resultaatgerichtheid en creativiteit steeds belangrijker worden.

Certificering door:

erkend door Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs SPHBO

Startdata opleiding ‘Vakmanschap voor Klantmanagers en Participatiecoaches

De exacte lesdata en -tijden vind je op het inschrijfformulier.
Elan Training houdt rekening met schoolvakanties en de zomerperiode. Er vinden in deze periode geen opleidingsdagen plaats.

Je kunt ons ook bellen of via de contactpagina contact opnemen als je vragen hebt.

De klantmanagersopleiding start najaar 2017. De startdatum wordt eind juli bekend gemaakt.

Onderscheidend vermogen en meerwaarde van de Post-hbo Opleiding Vakmanschap voor Klantmanagers en Participatiecoaches van Elan Training:
 

 • De opleiding ‘Vakopleiding Klantmanager/Participatiecoach’ van Elan Training is een erkende Post-hbo opleiding
   
 • Je ontvangt na succesvolle afronding een Register Post-Hbo diploma van CPION (Stichting Post-hbo Nederland)
   
 • Elan Training onderhoudt intensieve contacten met belangrijke stakeholders in het werkveld, zoals Divosa, de Beroepsvereniging voor Klantmanagers, gemeenten, Cedris, e.d.
   
 • Elan Training onderhoudt intensieve contacten met belangrijke stakeholders in het werkveld, zoals Divosa, de Beroepsvereniging voor Klantmanagers, gemeenten, Cedris, e.d.
   
 • Het programma komt tegemoet aan de behoeften en ontwikkelingen uit het veld, die vragen om aandacht voor de doelmatige aspecten binnen het vak en attitude-ontwikkeling van de klantmanager/participatiecoach
   
 • In het programma kun je je zowel verbreden, als verdiepen. Je breidt je handelingsrepertoire uit en verdiept je persoonlijke kwaliteiten en competenties in relatie tot het vak
   
 • Elan Training gaat uit van ervaringsleren en biedt daartoe de leervoorwaarden en – faciliteiten die dit ondersteunen, bijv. een informele leeromgeving zowel binnen als buiten, een online leeromgeving, afwisseling van werkvormen, veel oefenen en aandacht voor de praktijk, trainers/docenten met praktijkervaring
   
 • Omdat het succes van een klantmanager ook grotendeels afhankelijk is van een goede samenwerking met andere relevante actoren en juiste rolopvatting, is er in het programma specifieke aandacht voor deze verschillende actoren op het terrein van re-integratie en participatie, zoals bijv. ook de jobcoach.
   

Inhoud van de lesmodules :

 • Module 1  ♦  De klantmanager centraal
  In een intensief programma met (buiten)oefeningen staat je eigen attitude als klantmanager centraal. Je oefent met effectief verbaal en non-verbaal communiceren, objectieve en subjectieve waarneming, feedback geven en ontvangen. Het is belangrijk dat je een goed beeld van je klant hebt en daarom besteden we ook aandacht aan assessment.
   
 • Module 2  ♦  De sociale zekerheid en het sociaal domein
  Wat zijn de belangrijkste wetten en regels, rechten en plichten in de sociale zekerheid en het sociaal domein? Je oefent aan de hand van casuïstiek met integrale aanpak in sociale wijkteams.
  Hoe werkt de Wet banenafspraak en het doelgroepenregister van het UWV? Je leert hoe loonwaarde wordt bepaald en hoe arbeidsmarktinstrumenten zoals loondispensatie, loonkostensubsidie, proefplaatsingen, en de no-risk polis werken. Je leert over arbeidsrecht en krijgt inzicht in de rollen van de spelers op de werkvloer (arbeidsdeskundige, jobcoach, casemanager).
   
 • Module 3  ♦  Motiverende gespreksvoering
  Hoe motiveer je een klant? Motiverende gespreksvoering, omgaan met weerstand en ambivalentie verkennen zijn belangrijke interventies om een gedragsverandering tot stand te brengen. Je krijgt inzicht in de theorie, de principes van zelfsturing en oefent met casuïstiek en rollenspelen.
   
 • Module 4  ♦  Matching naar de arbeidsmarkt
  Door vacatures te screenen op werknemersprofielen trek je conclusies over het matchen van je klant op een passende plek op de arbeidsmarkt. Je oefent hoe je een werkgever overtuigt en je oefent met gesprekstechnieken bij warme en koude acquisitie.
   
 • Module 5  ♦  Psychische aandoeningen en werk
  Wat betekent een bepaalde aandoening? Hoe herken je het? En hoe kun je er het beste mee omgaan? Wat kun je wel en niet verwachten en hoe kun je een werkgever daarop voorbereiden?
   
 • Module 6  ♦  Een Plan van Aanpak
  Hoe coach je jouw klant bij het maken van een plan van aanpak, gebruik makend van alles wat je hebt geleerd en geoefend? Wat is jouw rol daarbij? Hoe vul je regie en leiderschap in volgens de principes van zelfsturing? En hoe ondersteun je bij het praktisch en leesbaar formuleren van een Plan van aanpak?
   
 • Module 7  ♦  Specifieke interventies
  Benieuwd naar effectieve groepsaanpak? In deze module leer je over groepsdynamica en-processen. Je leert leerdoelen te koppelen aan werkvormen en oefent met het voorbereiden en opzetten van groepstrainingen.
   
 • Module 8  ♦  Presentatie van eindopdrachten
  Je eindopdracht bestaat uit een verslag van een omvattende casus waarin theorie en praktijk van de opleiding zijn verwerkt. De beoordeling van je presentatie maakt een belangrijk onderdeel uit van je totale beoordeling voor het certificaat.
   
 • Terugkomdag
  Ongeveer 3 maanden na afsluiting van de opleiding kom je weer bij elkaar om ervaringen te delen.

In-company

Elan Training verzorgt al haar opleidingen en trainingen ook in-company.
Bijvoorbeeld voor een groep klantmanagers van één sociale dienst, een werkplein of een aantal samenwerkende sociale diensten. Graag informeren wij je over de mogelijkheden en kosten.

Meer informatie hierover vindt je op onze webpagina Elan Training In-company


Contact:    tel 076-5611530    |    fax 076-5613442    |    info@elantraining.nl
Scroll Up