Elan Training Homepage

Attentie: Summerschool Workshops

Deze zomer biedt Elan workshops en meerdaagse trainingen. Van Personal Branding tot Wet- en Regelgeving. Locatie: Geersbroekseweg 4, 4851 RE Ulvenhout (Breda)

➤ Bekijk het Programma van de Summerschool


Elan Training en Corona vanaf 1 juni 2020

Per 1 juni 2020 zijn de Corona-richtlijnen in Nederland aangepast. Op basis van de richtlijnen van het RIVM en de noodverordening van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft Elan Training een Corona-protocol opgesteld. Check HIER het protocol.

Bovenstaande houdt in dat we vanaf 1 juni 2020 onze modules weer fysiek verzorgen in Ulvenhout. Zoals de richtlijnen voorschrijven neemt ons kantoor kort voor de module individueel contact op met iedere student voor een zogenaamd checkgesprek. Tijdens dit checkgesprek krijgt iedere student een aantal corona-gerelateerde vragen. We bepalen samen of fysieke deelname aan de module verantwoord is óf dat je op afstand deelneemt. Uiteraard afhankelijk van jouw individuele situatie.

Heb je hier vragen over, bel of mail dan naar 076-5611530 of info@elantraining.nl

Hartelijke groet en tot snel!
Arnold Boender
Directeur Elan Training

Elan Training: Specialist in opleidingen, trainingen en cursussen op het gebied van werk en inkomen.
Jobcoaching leer je bij Elan Training

Brede opleider in het sociaal-maatschappelijk domein


Meer dan 3000 gecertificeerde jobcoaches
 

Wat begon met een cursus om de Supported Employment-methodiek in Nederland te introduceren, groeide in 30 jaar uit tot de marktleider in opleidingen voor jobcoaches. Inmiddels heeft Elan Training meer dan 3000 gecertificeerde jobcoaches opgeleid. Met als constante basis de wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk bewezen Supported Employment-methodiek.

Elan Training onderscheidt zich van andere opleidingsinstituten in het sociale domein door nadrukkelijk te focussen op de grondhouding en vaardigheden van de jobcoach. De jobcoach zélf is namelijk de sleutel tot een succesvolle plaatsing. Met alle dynamiek in dit vakgebied komt het steeds meer aan op vakmanschap, zelfsturing, ondernemerschap en klantgerichtheid van de jobcoach. Daarvoor is ook een gedegen kennis van alle relevante wet- en regelgeving nodig. Dit wordt in de lesmodules uitgebreid behandeld.


‘Jobcoaching geeft zin in werk’

Interview met Arjan van Dam, Frans Griffioen en Frans van Hout
Gepubliceerd in de bijlage van Elsevier Weekblad:

Klik >HIER< om het interview te lezen.

Expertise in het sociaal-maatschappelijk domein
 

In alle jaren dat Elan Training aan de weg timmert, bouwde zij een brede expertise op in het hele sociaal-maatschappelijk domein, een gecompliceerd geheel van organisaties, beleid en mensen. Professionals zoeken daarin hun weg om de doelen van hun organisatie te verwezenlijken. Aan de basis van het sociale domein liggen wetten en regels. Deze moeten bekend zijn om effectief te opereren. Dit leidt tot een grote behoefte aan kennis over en toepassing van wet- en regelgeving in een brede context. Daarop spelen wij in met cursussen voor professionals als de Participatiewet & Wajong, Aanvraag indicatie UWV, Wet verbetering Poortwachter (WVP) en WIA, Psychische Klachten en Re-integratie.

Ook beschikt Elan Training over een groot expertise netwerk waar deelnemers en oud-deelnemers kosteloos gebruik van kunnen maken.

• Marktleider jobcoachopleiding
• Eerste in Nederland die de Supported Employment-methodiek toepaste
• Brede expertise in het hele sociaal-maatschappelijk domein
• Groot expertise netwerk in het sociaal domein


Grondlegger van het ervaringsleren

Elan Training is één van de grondleggers van het ervaringsleren: praktische en dynamische opdrachten worden afgewisseld met theoretische concepten, gevolgd door actie en reflectiemomenten. Naast binnenoefeningen worden er ook veel oefeningen in de buitenlucht gedaan. Ieder kan casuïstiek uit zowel zijn eigen werkveld als zijn eigen dagelijks leven inbrengen. Bij langer lopende opleidingen werkt iedere deelnemer aan een persoonlijk portfolio met interactieve uitwisseling in de leergroep, huiswerk en beroepsopdrachten. Studeren bij Elan Training betekent dan ook zowel een inhoudelijk leerproces als een persoonlijke ontwikkelingsproces.
Uit evaluaties komt naar voren dat de deelnemers juist deze combinatie van inhoudelijke én persoonlijke groei roemen.

“Mijn gesprekstechniek was goed, maar ik had weinig inzicht in coaching. Het inzicht dat mijn eigen attitude en opstelling invloed heeft op het gehele proces met de klant is zeer verhelderend”, zegt een student.

• Grondlegger ervaringsleren
• Aandacht voor leerproces én individuele ontwikkeling


Rijke en dynamische leeromgeving

Mensen leren op verschillende manieren: door te studeren, te doen, te experimenteren, te luisteren, te observeren, te reflecteren en te handelen in de werkpraktijk. Elan Training combineert deze verschillende leermogelijkheden in haar opleidingen, waardoor een rijke leeromgeving ontstaat. De unieke locatie van Elan Training ‘De Geershof’ in het Brabantse Ulvenhout draagt daar nog extra aan bij. De ruimtes binnen en buiten bieden vele mogelijkheden voor gevarieerd leren. De sfeer is ongedwongen en resultaatgericht.

Een student: “Ik heb op individueel niveau veel geleerd en ook heel veel in de groep van elkaars praktijkervaringen.“

• Binnen en buiten leren
• Eigen opleidingscentrum met all-in verzorging

Elan Trainingen - Opleidingen - Trainingen - Cursussen

Contact:    tel 076-5611530       |    info@elantraining.nl