Elan Training Incompany

 

Elan Training Incompany


 

Elan Training verzorgt al haar opleidingen en trainingen ook incompany


Werkwijze
 

Eerst maken wij met een Meet & Greet bijeenkomst uitgebreid kennis met je organisatie, gevolgd door een intake met jou en je medewerkers. Wij helpen je om je organisatievraagstuk te vertalen in het actuele opleidingsvraagstuk. Vervolgens ontwerpen wij een opleidingstraject op maat, waarbij we jou nauw betrekken. Ben je tevreden, dan gaan we door met de ontwikkeling van het programma. Zo zorgen wij ervoor dat het incompany traject een bijdrage levert aan de professionele ontwikkeling van zowel je organisatie als je medewerkers.

Nazorg
 

Ten behoeve van de nazorg en borging van de resultaten, stellen we samen met jou een nazorgplan op. Dit nazorgplan bevat een aantal leerinterventies, zoveel mogelijk op de werkplek. Met terugkomdagen zorgen we voor borging van het geleerde en spelen wij in op actuele ontwikkelingen in het werkveld van je organisatie.

Anderen gingen je voor
 

We hebben ruime ervaring met incompany trajecten en de resultaten worden uiterst positief beoordeeld door onze klanten. Wij hebben trajecten verzorgd bij o.a. de Rijksoverheid, gemeenten, GGZ-instellingen, SW-bedrijven, zorginstellingen, re-integratiebedrijven en scholen.

Hieronder vind je een aantal succesvolle incompany cases van Elan Training.
 

 

Elan Training In-company - Kwintes Professionaliseringsprogramma Jobcoaching
 

Case: Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Denk hierbij aan mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, slachtoffers van huiselijk geweld of mensen die de grip op hun leven (even) kwijt zijn.
Voor een team trajectbegeleiders hebben wij een maatwerk jobcoachtraject ontwikkeld. Trajectbegeleiders bij Kwintes begeleiden nu cliënten middels de methode ‘Individuele Plaatsing en Steun (IPS)’ naar werk om hen zo te ondersteunen in hun herstelproces. Belangrijk uitgangspunt was dat het jobcoachprogramma adequaat moest aansluiten op IPS.

Resultaat: Uitdagend aan dit in-companytraject was dat de deelnemers verschilden qua werkervaring, niveau en opleiding. Voor deze gevarieerde groep zocht Kwintes een kosteneffectief en efficiënt programma, waarbij deelnemers niet meer dan nodig hoefden te volgen. Het resultaat was een programma waarbij deelnemers via een uitgebreide persoonlijke intake zijn ingedeeld in een of meerdere blokken. Het programma is een afgeleide van de gecertificeerde jobcoachopleiding van Elan Training. Door de zorgvuldige indeling en het vaststellen van vrijstellingen voor deelnemers, konden zij middels dit traject toch in aanmerking komen voor het erkende jobcoachdiploma (gecertificeerd door NOLOC).

Waardering opdrachtgever: Uit evaluatieresultaten van deelnemers en de organisatie blijkt dat deelnemers erg blij waren met deze opzet en dat ze jobcoaching als zeer aanvullend ervoeren op IPS. Het gaf hun de tools en handvatten om verdieping te geven aan o.a. de werkplekanalyse, matching, en coaching op de werkplek.

Guus van Maurik: “Elan heeft voor ons een maatwerk-opleiding gemaakt, die precies aansloot bij de behoefte van onze nieuwe én ook bij die van onze zeer ervaren medewerkers. Tot ieders tevredenheid én met resultaat dat we nu 16 erkende jobcoaches in dienst hebben! De inhoud van de opleiding bood precies wat we in die fase van onze organisatie-ontwikkeling nodig hadden en heeft ons deskundigheidsniveau vergroot.”

Meer informatie over dit in-company project kun je opvragen bij Elan Training.

 

 
 

Elan Training In-company - Sociale Dienst Veluwerand Leergang Vakvolwassen Klantmanager
 

Case: De Sociale Dienst Veluwerand voert de Participatiewet uit voor inwoners van de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde. Veluwerand bevindt zich in een transitietraject van het sociaal domein. Dit vraagt om vakvolwassen klantmanagers volgens de standaard van de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK), die vaardigheden op het gebied van gedragsbeïnvloeding volledig beheersen, het nieuwe functiebestanddeel ‘werkgeversdienstverlening’ oppakken en over de grenzen van hun werk heen kijken. Bovendien was voor Veluwerand de certificering van de klantmanagers een belangrijk uitgangspunt.

Resultaat: Het resultaat was een innovatief programma volgens onderwijskundige principes die passen bij het niveau van vakvolwassenheid. Het programma kende een combinatie van ervaringsleren, probleemgestuurd onderwijs, projectonderwijs en intervisie, waarbij werd gestreefd naar een goede mix van formeel en werkplekleren. De beroepsopdrachten waren ontleend aan de eigen praktijk van de deelnemers. Daarnaast werkten ze aan een eigen projectopdracht gerelateerd aan een organisatievraagstuk.

Waardering opdrachtgever: Uit evaluatieresultaten blijkt dat deelnemers een toegenomen ontwikkeling doormaken in hun begeleidingsrepertoire en werkgeversbenadering. Bovendien staat er nu een team dat elkaars sterke en minder sterke kanten kent en waar een goede teamsfeer heerst. Zo sorteert de opleiding ook op organisatieniveau rendement.

Meer informatie over dit in-company project kun je opvragen bij Elan Training.

 

Contact:    tel 076-5611530    |    info@elantraining.nl