Online onderwijs vanaf 16 maart

Kan ik me tijdens deze Corona-crisis nog wel inschrijven voor de jobcoachopleiding bij Elan Training?

Jazeker. Elan Training gaat, ook in de komende maanden, door met het opstarten en verzorgen van jobcoachopleidingen. We zijn direct na de aankondiging van de corona-maatregelen op 15-03-2020 overgestapt op live online-onderwijs via Zoom. Dat bevalt zowel ons als de deelnemers zeer goed.

ATTENTIE:
Elan Training gaat per 16 maart online!

Vooruitlopend op de besluitvorming vandaag in Den Haag, hebben we besloten om met ingang van 16 maart 2020 ons fysieke onderwijs te gaan vervangen door online onderwijs. Gezien alle gezondheidsrisico’s en onze locatie in Brabant, kunnen we niet anders en moeten we deze stap zetten.
Het continueren van de opleidingen is voor iedereen van het grootste belang. We lossen dit op door de modules tijdelijk online te gaan verzorgen. De trainer verzorgt vanuit Ulvenhout de training waarbij de gehele groep deelneemt via Zoom, een online vergadertool. Er blijft dus “live” onderwijs, alleen nu op afstand.

Je wordt tijdig via de mail en/of telefoon op de hoogte gesteld wat dit voor jouw opleidingstraject betekent. Heb je vragen? Bel dan tijdens kantooruren naar ons kantoor op 076-5611530. Of mail naar studenten@elantraining.nl.

Hartelijke groet,
Arnold Boender
Directeur Elan Training