Over Elan Training

Over Elan Training


De visie van Elan Training op leren en maatschappij

• Servicegericht en gastvrij
• Sterk in de methodiek van het ervaringsleren
• Nazorg met terugkomdagen en expertise netwerk


De visie van Elan Training

Maatschappelijke participatie voor iedereen
 

De afgelopen jaren heeft de sociale zekerheid een metamorfose ondergaan van ‘verzorgingsstaat’ naar ‘participatiemaatschappij’. De Rijksoverheid heeft zich gedeeltelijk uit de sociale zekerheid teruggetrokken, terwijl de posities van werkgevers, verzekeraars en gemeenten flink aan gewicht hebben gewonnen. Voor werknemers en werkzoekenden geldt inmiddels het credo ‘werk boven uitkering’ en ‘participatie naar arbeidsvermogen’.
Elan Training gaat er vanuit dat iedereen mee kan doen ongeacht afkomst, religie, geslacht, seksuele geaardheid of huidskleur en in welke omstandigheid dan ook. Onze doelstelling is: maatschappelijke participatie voor iedereen.
Werk en leef je vanuit verantwoordelijkheid, ondernemingslust en engagement? Wil je je als persoon én professional verder ontwikkelen en jouw eigen grenzen verkennen en verleggen, zonder jezelf onderweg te verliezen? Dan ben je bij ons aan het goede adres.

Supported Employment
 

Elan Training hanteert de Supported Employment methodiek als basis voor jobcoaching. Tijdens de opleiding loopt deze methodiek als een rode draad door heel de opleiding heen. Deze wetenschappelijk bewezen methodiek ondersteunt mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt op een gestructureerde manier bij het vinden én behouden van werk. Supported Employment gaat niet uit van de beperkingen van een cliënt, maar laat deze zelf de regie nemen en in actie komen. De jobcoach ondersteunt, maar neemt niet alle verantwoordelijkheden over.
Zo maakt Supported Employment de kracht in de mensen zelf los en doet hen recht. De door Elan getrainde jobcoach beschikt daartoe over een toolbox met coachings- en ondersteuningsinstrumenten en een gedegen kennis van wet- en regelgeving. Ook heeft de jobcoach de juiste grondhouding en vaardigheden, zoals zelfkennis en inzicht in eigen handelen, improvisatievermogen en volharding. De sleutel tot succes!

Sterk in de methodiek van het ervaringsleren
 

Elan Training heeft een eigen visie op leren, waarin ervaringsleren en de kracht van de leergroep centraal staan. Je brengt ervaringen en casuïstiek in uit je eigen praktijk, om zo als leergroep en als persoon tot betere prestaties te komen. Dit gebeurt niet alleen door te oefenen in de opleidingsruimtes, maar ook door doordachte praktische en creatieve activiteiten en opdrachten in de buitenlucht. Op deze manier wordt de opleidingsgroep een leergroep, waarvan de leden ook buiten de opleidingsdagen elkaar ondersteunen en consulteren.
Na de opleiding kunnen de oud-deelnemers gebruik maken van het uitgebreide expertise netwerk van Elan Training.
Daarnaast organiseert Elan Training terugkomdagen waar de oud-deelnemers hun kennis op peil houden en op de hoogte worden gehouden van de nieuwste ontwikkelingen.

Praktisch en doelgericht opleiden
 

‘Praktisch en doelgericht opleiden’ is het motto van Elan Training. Een stevige kennisbasis is belangrijk, maar om succesvol te zijn is er meer nodig. Groei en ontwikkeling zijn onontbeerlijk: voor mensen, voor organisaties en voor de maatschappij. Reflectie op eigen normen, waarden, en attitude is zeker zo belangrijk om succesvol te beïnvloeden en begeleiden. Ook inzicht en reflectie op de cultuur van de organisatie(s) waarin je werkt en beweegt, is van belang.
Communicatie neemt bij Elan Training een belangrijke plaats in, want de kwaliteit van communicatie bepaalt of je persoonlijk en met een team succesvol bent en de gestelde doelen realiseert.
Studeren bij Elan Training betekent een praktijkgerichte focus met uitsluitend vakdocenten uit de praktijk te werken en praktijkgerichte opdrachten en toetsvormen.

Het is een hele uitdaging om nieuwe methodieken en werkvormen met een team onder de knie te krijgen en succesvol te implementeren. Voor Elan Training staat het gezamenlijk groeien, als team of als organisatie, hoog in het vaandel. In onze snel veranderende maatschappij moeten personen en organisaties zich in steeds hoger tempo aanpassen en nieuwe vaardigheden leren. De kunst is om daarin je eigen identiteit te behouden.
Veranderen én jezelf blijven, als mens en als organisatie. Dat is waar Elan Training voor staat.

Luisteren

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij adviezen te geven,
dan doe je niet wat ik je vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij te vertellen waarom
ik iets niet zo moet voelen als ik het voel,
dan neem je mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij denkt dat je iets moet doen om
mijn problemen op te lossen,
dan laat je mij in de steek,
hoe vreemd dat ook mag lijken.

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar
me en probeer me te begrijpen.

En als je wilt praten, wacht dan even en
ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou
zal luisteren.

Leo Buscaglia

goed naar iemand luisteren

Het team van Elan Training


Arnold Boender - Directeur Elan-Training
Arnold Boender
Directeur


Havva Jongen - Opleidingsmanager Elan Training
Havva Jongen
OpleidingsmanagerFrans Griffioen - Directeur Elan Training
Frans Griffioen
Adviseur

Het team van Elan Training en haar docenten zijn stevig geworteld in de praktijk.
Onze docenten zijn jobcoach, case manager, psycholoog, arbeidsdeskundige, coach of trainer.

  • Drs. René de Bie   –   ontwikkelingspsycholoog, arbeidsdeskundige, trainer
  • Drs. Arjan van Dam   –   arbeids- en organisatiepsycholoog, trainer
  • Mr. Turgut Hefti   –   arbeidsdeskundige, jurist, trainer/docent
  • Frans van Hout   –   pedagogisch -en jobcoachprofessional, trainer
  • Drs. Havva Jongen   –   onderwijskundige, assessmentpsycholoog, trainer, hr-adviseur
  • Ton Laenen   –   gecertificeerd register arbeidsdeskundige, jobcoach/trainer
  • Boris Pijpers   –   jobcoach
  • Drs. Albert-Jan Vink   –   psycholoog, trainer

Erkende kwaliteit van de opleidingen
De opleidingen van Elan Training leiden op tot erkende diploma’s.

De jobcoachopleiding van Elan Training is erkend door:
 


De klantmanager opleiding van Elan Training is erkend door:
erkend door Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs SPHBO

Samenwerkingspartners van Elan Training

Elan Training heeft een uitgebreid netwerk dat zij inzet in haar opleidingen en trainingen.

Onze partners:
Dé Nova Learning
ARCO SZ
Gemini Consultancy

Vacatures bij Elan Training

Elan Training groeit en bloeit!
Wij ontmoeten altijd graag vakspecialisten die zich willen verbinden aan één van onze opleidingen, trainingen of cursussen.

Onze prachtige trainingslocaties

Tijdens onze trainingen en opleidingen zitten we niet alleen in de schoolbanken. We voeren ook opdrachten en oefeningen uit met de groep die in de buitenlucht plaatsvinden. Bovendien zijn onze meerdaagse modules altijd inclusief overnachting. We vinden het daarom belangrijk dat onze locaties de juiste sfeer en het comfort bieden om ongedwongen maar resultaatgericht te kunnen werken.

We hebben ervaren dat de bosrijke omgeving van onze locatie De Geershof in Ulvenhout, een bijzonder aangename uitwerking heeft op onze studenten. Het karakteristieke pand waarin we samenkomen, biedt gelegenheid om gezellig samen te zijn en om je terug te trekken in je eigen kamer. Er wordt door onze koks gezorgd voor heerlijke maaltijden.

Al deze gemakken maken opleidingen en trainingen bij Elan een unieke en vooral leerzame ervaring. Daarom hebben we dezelfde eisen gesteld aan onze tweede locatie: Villa Schoolthoff in Kring van Dorth, Lochem. Vanaf september 2020 bieden we ook daar opleidingen en trainingen aan, waarbij we, zoals gezegd, met evenveel aandacht voor sfeer en beleving onze studenten zullen ontvangen.


Foto’s Villa Schoolthoff:


Foto’s De Geesrshof:


Contact:    tel 076-5611530    |    info@elantraining.nl