Beroepsopleiding Klantmanager Inkomen

NIEUW: Beroepsopleiding ‘Klantmanager Inkomen’

Klantmanager Inkomen - Een praktische en actuele beroepsoleiding

Opleidingslocatie: De opleiding wordt afwisselend gegeven op de opleidingslocaties De Geershof in Ulvenhout (bij Breda) en Cultuur in de Kas in Putten. De opleiding wordt op aanvraag ook incompany aangeboden.
Niveau: MBO-HBO
Opleidingsduur: De opleiding bestaat uit 5 tweedaagse modules met een overnachting. De opleiding start medio april 2018 en duurt t/m oktober 2018. In de zomermaanden juli en augustus vinden er geen modules plaats.
Groepsgrootte: 12 deelnemers
Prijs: € 3.795,- per deelnemer (vrij van BTW)

Een complete beroepsopleiding; actueel én praktijkgericht
De klantmanager Inkomen is binnen het sociaal domein dé “spin in het web”. Je moet het recht op uitkering vaststellen, op de hoogte zijn van wettelijke regelingen, scherp zijn op voorliggende voorzieningen en de actuele jurisprudentie kennen. Je bent tevens verantwoordelijk voor het beheer van een (vaak) aanzienlijke caseload met cliënten met een zeer diverse (multiculturele) achtergrond.

Waarom deze opleiding?
Deze unieke basisopleiding is gericht op het wetstechnische inkomensdeel en de vaardigheden waarover de klantmanager Inkomen moet beschikken. Als professioneel klantmanager Inkomen kun je niet namelijk alléén teren op kennis óf op vaardigheden. Professionele scholing en training op beide terreinen is noodzakelijk.
Je bent gedurende je cliëntcontacten steeds je eigen instrument. Het is dus van groot belang dat je niet alleen wetstechnisch goed op de hoogte bent maar ook in staat bent om op een constructieve en resultaatgerichte wijze de werkrelatie aan te gaan met de cliënt.

Startdatum en Inschrijfformulier:

Klantmanager Inkomen   •   Nieuwe data worden nog gepland


Voor wie is de beroepsopleiding ‘Klantmanager Inkomen’ bedoeld?

Je hebt een HBO werk- en denkniveau. Deze opleiding is met name geschikt voor nieuwe of junior-klantmanagers Inkomen en doorstromers binnen het sociaal domein, die een volgende loopbaanstap willen zetten. Van jou als deelnemer verwachten we een open en actieve houding. Deelnemers die nog niet werkzaam zijn in het werkveld dienen stage te lopen. Elan Training kan ondersteunen bij het vinden van een stageplek.
Elan Training kan de opleiding ook in-company verzorgen bij gemeenten. De opleiding wordt dan volledig op maat gemaakt en in overleg met de opdrachtgever wordt gekeken naar een wenselijke spreiding en duur van de opleiding.

Vooropleiding: MBO-4 of HBO

Resultaat

Tijdens het kennisdeel leer je:

 • je bewust van de kenmerken van de specifieke doelgroepen en wat dat in hun rol betekent
 • alle benodigde basiskennis ten aanzien van de Participatiewet en haar relatie met de gemeentelijke verordeningen;
 • alle actualiteiten (jurisprudentie) die voor jou als klantmanager van belang zijn;
 • alles over inkomstenverrekening, uitkeringsberekeningen- en systematiek;
 • alles rondom herzien, terugvorderen, verhaal, inkomens- en vermogenskwesties;
 • hoe een gemeente is opgebouwd en als lokaal bestuur functioneert; wie zijn de in- en externe ketenpartners en wat betekent dat voor de klantmanager?;
 • de uitgangspunten van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de vertaling daarvan naar de praktijk van de klantmanager.

Tijdens het vaardighedendeel leer je:

 • in heldere taal schrijven. Je schrijft praktijkgerichte casuïstiek uit in heldere rapportages en beschikkingen, rekening houdend met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
 • op basis van Motiverende Gespreksvoering de werkrelatie met je cliënt aan te gaan;
 • effectief omgaan met weerstand en agressie tijdens lastige cliëntgesprekken;
 • reflecteren op je eigen houding en gedrag én het effect daarvan op de ander;
 • structuur aanbrengen in je gesprek (aanvang/tijdens/afronding).

Opbouw en Duur van de beroepsopleiding ‘Klantmanager Inkomen’

De opleiding wordt verzorgd door ervaren trainers, die actief en werkzaam zijn binnen het sociaal domein. De opleiding start medio april 2018 en duurt t/m oktober 2018. De opleiding bestaat uit 5 tweedaagse modules met een overnachting. In de zomermaanden juli en augustus vinden er geen modules plaats. Data worden vanaf 2 december op deze webpagina bekend gemaakt.

Het kennisdeel wordt afgesloten met een toetsdag, waarop deelnemers een schriftelijke opdracht krijgen over actuele jurisprudentie en specifiek gemeentelijk beleid gericht op armoederegelingen en participatie en daarnaast inhoudelijke oefeningen over de praktijk van uitkeringsintakes PW, aanvragen bijzondere bijstand gelinkt aan gemeentelijk beleid en dossiervooronderzoek.

Het vaardighedendeel wordt afgesloten met simulaties (met inzet van een trainingsacteur) waarin onderwerpen als: weerstand en agressie, feedback geven, werkrelatie aangaan, slechtnieuwsgesprekken voeren en hoor- en wederhoorgesprekken voeren, aan bod komen.
/tabcontent]
[tabcontent]

Optioneel: Praktische ondersteuning na de opleiding

Als deelnemers na de opleiding de praktijk ingaan, biedt Elan Training wat betreft kennis en vaardigheden ondersteuning aan deelnemers in de praktijk.

 • Als vervolg op het vaardighedendeel biedt Elan Training twee coachgesprekken op de werkplek aan met een van de trainers. Het eerste coachgesprek vindt plaats na 1 maand en jet tweede na 3 maanden na de opleiding. Een coachgesprek duurt max. 2 uur. De coach zorgt voor verslaglegging van de coachgesprekken en beoordeling van de reflectieverslagen van de deelnemer, die na afloop worden geschreven.
 • Als vervolg op het kennisdeel biedt Elan Training tot 6 maanden na de opleiding professionele ondersteuning aan bij vragen over rechtmatigheid- en kenniszaken. Als deelnemer kan je jouw vragen via de mail insturen.

Profiel verbreden

Wil je na een tijd in de praktijk je profiel verbreden richting klantmanager Werk? Dan biedt Elan Training de mogelijkheid om een of meerdere modules van de flexibele variant van de Post-hbo opleiding ‘Vakmanschap Klantmanger Werk’ te volgen. Elan Training bekijkt op basis van een persoonlijk intakegesprek met jou wat nodig is afgestemd op jouw situatie.

Deelname en kosten

De kosten bedragen € 3.795,- per deelnemer (vrij van BTW). Dit is inclusief studiematerialen, studieboek: ‘Bijstand in de praktijk’ ( Wolters Kluwer), toegang tot de digitale leeromgeving ‘Elan Learning’, koffie, thee, maaltijden en overnachtingen.
Er gelden extra kosten voor de optionele professionele ondersteuning na de opleiding.

Opleidingslocatie en inschrijving

De opleiding wordt afwisselend gegeven op de opleidingslocaties: De Geershof in Ulvenhout (bij Breda) en Cultuur in de Kas in Putten.
Houd onze website: www.elan-training.nl in de gaten voor actuele informatie over het programma, de data en het aanmeldingsformulier.

Incompany

Elan Training verzorgt al haar opleidingen en trainingen ook incompany.

Ook deze opleiding kan op aanvraag incompany aangeboden worden..
Over de mogelijkheden en kosten daarvan informeren wij je graag.
Ben je geïnteresseerd, neem dan contact met ons op via info@elantraining.nl of tel. nr. 076-5611530.


Contact:    tel 076-5611530    |    info@elantraining.nl