Jobcoach Opleiding: erkend en geregistreerd op hbo-niveau

Jobcoach Opleiding

De jobcoach opleiding van Elan Training is een erkende en geregistreerde beroepsopleiding op HBO-niveau

Elan Training is marktleider bij de Jobcoach opleidingen


Jobcoaching (Supported Employment) is een effectieve werkwijze om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die niet zelfstandig in staat zijn om werk te vinden en te behouden, te begeleiden naar werk en loopbaanperspectief. Door de erkende Jobcoach Opleiding van Elan Training ontwikkel je je tot een allround jobcoachprofessional, die cliënten vraaggestuurd begeleidt en ondersteunt en wet- en regelgeving op maat toepast. De methodiek Supported Employment staat centraal in onze opleiding.

Opleidingslocatie: Intern op de trainingslocatie van Elan Training De Geershof in Ulvenhout bij Breda of op onze nieuwe locatie Villa Schoolthoff in Kring van Dorth, Lochem
Op aanvraag ook incompany mogelijk.
Niveau: HBO
Opleidingsduur: 5 modules (29 dagdelen) in 7 maanden
Studiebelasting: 6-8 uur per week
Groepsgrootte: 8-14 deelnemers
Prijs compleet: € 4.750 BTW vrij
All-in: Inclusief overnachtingen en eigen kamer / verzorging / ontbijt / lunch / diner (eigen koks)

Startdata en inschrijfformulieren:

Jobcoach Opleiding   •   25 maart 2020   ➔   Volgeboekt. Inschrijving gesloten

Jobcoach Opleiding   •   22 april 2020   ➔   Volgeboekt. Inschrijving gesloten

Jobcoach Opleiding   •   13 mei 2020   ➔   Volgeboekt. Inschrijving gesloten

Jobcoach Opleiding   •   3 juni 2020   ➔   Volgeboekt. Inschrijving gesloten

Jobcoach Opleiding   •   2 sept 2020 – Villa Schoolthoff, Kring van Dorth
➔   Download data en inschrijfformulier

Jobcoach Opleiding   •   9 september 2020   ➔   Volgeboekt. Inschrijving gesloten

Jobcoach Opleiding   •   23 september 2020   ➔   Volgeboekt. Inschrijving gesloten

Jobcoach Opleiding   •   14 okt 2020 – De Geershof, Ulvenhout
➔   Download data en inschrijfformulier

Download Brochure Jobcoachopleiding

Verstuur het aanvraagformulier en ontvang de brochure (pdf) in je mailbox.

Velden met * zijn verplicht.

Je naam*

Je email*

Woonplaats*

Je organisatie / werkgever

*Wil je de nieuwsbrief van Elan Training per mail ontvangen?

Ja   Nee

Voor wie is de opleiding tot jobcoach bedoeld?

Je bent werkzaam als re-integratieconsulent, jobcoach, werkcoach, casemanager, arbeidsdeskundige, trajectbegeleider of klantmanager in het sociaal domein (o.a.: gemeenten, sociale diensten, SW-bedrijven), in een re-integratiebedrijf, leerwerkbedrijf, zorginstellingen, sociale/maatschappelijke dienstverlening (o.a.: jeugdhulpverlening, TBS klinieken, forensische psychiatrie, reclasseringsinstellingen), of als stagedocent in het speciaal onderwijs.

Je wens is om jezelf verder professioneel te ontwikkelen als jobcoach op hbo-niveau.

Je wilt je omscholen tot jobcoach: wij staan jou bij deze carrière-switch graag terzijde. De opleiding kan bovendien onderdeel uitmaken van je eigen re-integratietraject.

Toelatingseisen

De opleiding is vormgegeven op hbo-niveau en vereist een hbo werk- en denkniveau. Voor de toelating wordt je vooropleiding, een relevant werkveld en je motivatie beoordeeld.

Vooropleiding: MBO-4, HAVO of hoger of niveau-assessment
Werkplek: Relevante werkplek, waarin je tenminste drie cliënten begeleidt in een jobcoachtraject naar werk of praktijkstage.

Wat leer je?

Na afloop van de opleiding ben je in staat om: als jobcoach te werken volgens de methodiek Supported Employment en beheers je de eindtermen van Noloc ‘erkend jobcoach’.

Erkenningen

Noloc erkent de opleiding van Elan Training. Hiervoor is een audit afgenomen door HOBEON.
De Nederlandse Vereniging voor Support (NVS) – aangesloten bij de Europese koepel de Euse – erkent eveneens de Jobcoachopleiding van Elan Training.


Voor nadere informatie en toelichting kun je ons altijd bellen

Startdata Jobcoach Opleiding

De jobcoachopleiding start meerdere keren per jaar.
Voor elke start kun je je met het betreffende inschrijfformulier inschrijven.

Je kunt ons ook bellen of via de contactpagina contact opnemen als je vragen hebt.

De exacte tijden en lesdata vind je tevens op het inschrijfformulier (zie hierboven).

Het studieprogramma van de jobcoachopleiding stoelt op vier pijlers:Beknopt overzicht van de lesmodules :

Module 1: Basisattitude, intake en assessment 3 aaneengesloten dagen 8 dagdelen
Module 2: Basiskennis doelgroepen en wettelijke kaders. 2 aaneengesloten dagen 5 dagdelen
Module 3: Werkgeversbenadering en matching kandidaat 2 aaneengesloten dagen 4 dagdelen
Module 4: Coachingstechnieken 2 aaneengesloten dagen 5 dagdelen
Module 5: Verdieping coaching en Ongoing Support 2 aaneengesloten dagen 5 dagdelen
Afronding en certificering: Presentatie en eindopdracht 1 dag 2 dagdelen

Inhoud van de lesmodules :

 • Module 1  ♦  Basisattitude, intake en assessment
  De opleiding start met een intensief programma waaronder enkele praktische buitenoefeningen, waarbij de eigen attitude als Jobcoach centraal staat. Het leren van elkaar gebeurt via ervaringsleren en mondt uit in het experimenteren met nieuw gedrag en vaardigheden. Je oefent o.a. met gespreks- en intake vaardigheden, je leert over communicatiestijlen, beroepskeuze- en interessetests en leervoorkeuren en je formuleert je persoonlijke leerdoelen aan de hand van een zelfevaluatie. Tenslotte ga je naar huis met een beroepsopdracht.
   
 • Module 2  ♦  Basiskennis doelgroepen en wettelijke kaders
  Je leert over psychische ziektebeelden. Welke begeleidingsstijlen en welk passend werk heb je bij specifieke ziektebeelden/doelgroepen? Je hoort over de actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving in de sociale zekerheid. Je leert over de Participatiewet, verschillende uitkeringssoorten en re-integratie instrumenten.
  Beide onderdelen worden afgesloten met een kennistoets.
   
 • Module 3  ♦  Werkgeversbenadering en matching kandidaat
  Hoe acquireer je passend werk voor je cliënten? Hoe stel je een werknemersprofiel op? Hoe pitch je je cliënt bij een potentiële werkgever. Dit leer je in deze module.
  Thuis ga je verder met een beroepsopdracht waarin je het geleerde verwerkt.
   
 • Module 4  ♦  Coachingstechnieken
  Je leert match- en coachplannen op te stellen, je leert over en oefent je basishouding tijdens coachingsgesprekken en je leert hoe je zo’n gesprek opbouwt.
  Het geleerde wordt getoetst met het doen van een coachingsgesprek en het opstellen van een match- en coachingsplan.
   
 • Module 5  ♦  Verdieping coaching en Ongoing Support
  In deze module komen gevorderde coachingstechnieken aan bod en je leert o.a. meer over overdracht en tegenoverdracht. De toetsing vindt plaats met een beroepsopdracht en je werkt aan je portfolio.
   
 • Afronding en certificering  ♦  Presentatie en eindopdracht
  Op deze dag presenteert iedereen zijn portfolio en ontvangt het certificaat waarna de opleiding feestelijk wordt afgesloten.

Incompany

Elan Training verzorgt al haar opleidingen en trainingen ook incompany.

Meer informatie hierover vindt je op onze webpagina Elan Training Incompany


Contact:    tel 076-5611530    |    info@elantraining.nl