Participatiewet en Wajong

Participatiewet en Wajong (1-daagse cursus)

      Bestaande wetten en regelingen én de nieuwste ontwikkelingen

Cursus Participatiewet en Wajong

De cursus Participatiewet & Wajong is een zeer praktische cursus voor één ieder die actief betrokken is bij de bemiddeling van personen met een arbeidsbeperking. Naast de bestaande wetten en regelingen word je direct op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen (beschut werk, praktijkroute, loonwaarde e.d.). Met de opgedane kennis kun je in de praktijk direct aan de slag en is jouw adviesrol richting werkzoekenden en werkgevers weer up-to-date.
 

Participatiewet
Sinds 01-01-2015 is de Participatiewet in werking getreden. Een grote groep met jongeren die voorheen een beroep konden doen op de Wajong zijn nu aangewezen op ondersteuning vanuit de gemeente. UWV en gemeenten hebben hierin een andere rol gekregen.
Een groeiend aantal jongeren heeft door ziekte of een aandoening problemen met het vinden en behouden van werk. Jaren konden zij een beroep doen op de oude Wajong of Wajong 2010. Vanaf 01-01-2015 zal een grote groep van deze jongeren een beroep moeten doen op arbeidsondersteuning vanuit de gemeenten.

Blijf op de hoogte
In tijden van verandering is het juist van belang, om zowel de bestaande doelgroep Wajong als jongeren die vallen onder de Participatiewet, goed te informeren over hun mogelijkheden. De participatie van jongeren met een arbeidsbeperking wordt namelijk steeds belangrijker en krijgt prioriteit bij zowel UWV als de gemeenten. Als begeleider is het daarom noodzakelijk om goed en vooral praktisch op de hoogte te zijn van deze wetstechnische veranderingen.

Cursuslocatie: Intern op de trainingslocatie van Elan Training De Geershof in Ulvenhout bij Breda
Op aanvraag ook incompany mogelijk.
Niveau: MBO-HBO
Cursusduur: 1 dag (2 dagdelen)
Groepsgrootte: 8-12 deelnemers
Prijs: € 375,- btw vrij (prijs 2019), inclusief lunch en reader
Afronding: Certificaat van deelname

➔   Download inschrijfformulier   •   Participatiewet & Wajong   •   Start 18 februari 2019


Voor wie is de cursus Participatiewet en Wajong bedoeld?

De cursus is ontwikkeld voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met begeleiden van jongeren met arbeidsvermogen en jongeren met een Wajongvoorziening, zoals jobcoaches, klantmanagers, trajectbegeleiders, re-integratieadviseurs, casemanagers, werkcoaches, medewerkers van SW bedrijven, arbeidsdeskundigen, stagedocenten speciaal onderwijs, ambulante begeleiders en uitvoerenden in de gezondheidszorg.

Wat leer je?

Na afloop van deze cursus beschik je over actuele wetstechnische kennis en wijzigingen van de Wajong (oud/2010/2015) en ondersteuningsmogelijkheden binnen de Participatiewet. Aan de hand van een directe vertaling van theorie naar praktijk krijg je inzicht in de mogelijkheden voor jongeren met arbeidsvermogen. Je bent in staat om zowel de klant en de werkzoekende als ook de werkgever volledig te adviseren en te informeren over de actuele stand van zaken. Je bent op de hoogte van de toepassingsmogelijkheden van re-integratie instrumenten. Daarnaast worden begrippen zoals indicatie, banenafspraak, doelgroepregister, beschut werk, arbeidsvermogen, loonwaarde , loondispensatie en loonkostensubsidie enz. helder uitgelegd.

Startdatum Cursus Participatiewet en Wajong

De exacte lesdata en -tijden vind je op het inschrijfformulier (zie hierboven). Elan Training houdt rekening met schoolvakanties en de zomerperiode. Er vinden in deze periode geen opleidingsdagen plaats.

Je kunt ons ook bellen of via de contactpagina contact opnemen als je vragen hebt.

De cursus wordt verzorgd door ervaren docenten die actuele vraagstukken vanuit hun dagelijkse (arbeidsdeskundige) beroepspraktijk behandelen, veelal aan de hand van casuïstiek. Er is ruimte voor de ervaringen en vraagstukken van de deelnemers.

De volgende onderwerpen komen aan bod

 • Positionering Wajong (Participatiewet 2015 / Herbeoordelingen Wajong)

  Het sociale zekerheidstelsel is omvangrijk. In vogelvlucht wordt ingegaan op de relatie tussen de Participatiewet en Wajong. Wij kijken ook naar de rolverdeling tussen UWV en gemeente waarbij de verschillende verantwoordelijkheden in beeld worden gebracht.

 • Oude Wajong versus Wajong 2010 versus Wajong 2015

  De Wajong 2015 verschilt met de oude Wajong en met de Wajong 2010. Er wordt uitleg gegeven over de verschillende manieren van beoordelen. De criteria van het begrip ‘arbeidsvermogen’ komen aan bod. Je krijgt bovendien inzicht in de huidige herindeling (UWV) van alle bestaande wajongers.

 • Indicaties UWV

  Sinds de komst van de Participatiewet is UWV verantwoordelijk voor het afgeven van een aantal indicaties. Tijdens de training wordt uitvoerig stilgestaan bij de ‘indicatie banenafspraak’, ‘advies indicatie beschut werk’ en de ‘medische urenbeperking’. Met name de criteria en bedoelingen hiervan worden uitgelegd. De ‘banenafspraak’ en het ‘quotum arbeidsbeperkten’ komen hierbij uiteraard aan bod.

 • Re-integratie instrumenten en subsidies

  ‘Werken naar arbeidsvermogen’ is het credo. Diverse re-integratie bevorderende regelingen voor de Wajong doelgroep en personen die opgenomen zijn het landelijk doelgroepen register worden behandeld, zoals premiekorting (Wet Tegemoetkoming Loondomein; LIV/LKV), no-riskpolis, werkplekaanpassingen, loonkostensubsidie, loondispensatie, etc.

 • Wajong Calculator

  Na afloop van de training wordt de Wajong Calculator van Elan Training verstrekt. De Wajong Calculator is een zeer praktische rekentool bij het re-integreren van Wajongers met arbeidsvermogen. Deze tool is als het ware de vertaalslag van theorie naar praktijk en blijkt al jaren een handig middel om snel en inzichtelijk advies te geven aan zowel de Wajonger als de werkgever.

Incompany

Elan Training verzorgt al haar opleidingen en trainingen ook incompany.

Meer informatie hierover vindt je op onze webpagina Elan Training Incompany

➔   Download Wajongcalculator   •   (ZIP bestand)


Contact:    tel 076-5611530    |    fax 076-5613442    |    info@elantraining.nl
Scroll Up