Wet- en Regelgeving Sociale Zekerheid en Participatiewet

Participatiewet versus Wet- en Regelgeving Sociale Zekerheid
     (1-daagse cursus)
     De meest actuele ontwikkelingen

Cursus Wet- en Regelgeving


Als gevolg van de huidige ‘participatiemaatschappij’ is de oorspronkelijke rolverdeling in het werkveld wezenlijk veranderd. De Rijksoverheid heeft zich gedeeltelijk uit de sociale zekerheid teruggetrokken, terwijl de zeggenschap van werkgevers, verzekeraars en gemeenten toegenomen is. Het gaat nu om ‘werk boven uitkering’ en ‘participatie naar arbeidsvermogen’. De nieuwe rollen en verantwoordelijkheden hebben tot gevolg gehad dat wetten en regels vernieuwd en aangepast zijn. Gedegen actuele kennis hiervan is onmisbaar voor iedereen die in de dagelijkse praktijk van de sociale zekerheid werkzoekenden wil begeleiden naar een vorm van arbeid.

Cursuslocatie: Intern op de trainingslocatie van Elan Training De Geershof in Ulvenhout bij Breda
Op aanvraag ook incompany mogelijk.
Niveau: MBO-HBO
Cursusduur: 1 dag (2 dagdelen)
Groepsgrootte: 6 – 12 deelnemers
Prijs: € 375,- BTW vrij, inclusief lunch, reader plus boekje Kleine Gids voor de Nederlandse Sociale Zekerheid.
Afronding: Certificaat van deelname

 

Startdatum en Inschrijfformulier:

➔   Download inschrijfformulier   •   Wet- en Regelgeving Sociale Zekerheid   •   Start 4 februari 2019


Voor wie is de cursus Participatiewet versus Wet- en Regelgeving Sociale Zekerheid bedoeld?

De cursus is ontwikkeld voor iedereen die vanuit zijn of haar professie met de sociale zekerheid te maken heeft, zoals stafmedewerkers, beleidsadviseurs en beleidsmakers, managers, Jobcoaches, HRM-adviseurs, re-integratieadviseurs, casemanagers, werkcoaches, klantmanagers en medewerkers van WSW-bedrijven.

Wat leer je?

Na afloop van deze cursus heb je inzicht in de actuele wet- en regelgeving, in de achterliggende trends en beleidskeuzes en in de mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Je hebt handvatten gekregen om op een adequate en juridisch verantwoorde wijze de huidige en toekomstige regelgeving te interpreteren en toe te passen. Ook heb je inzicht gekregen in de rollen en verantwoordelijkheden van uitvoerders in de sociale zekerheid en sociale partners.

Startdatum Participatiewet versus Wet- en Regelgeving Sociale Zekerheid

De exacte lesdata en -tijden vind je op het inschrijfformulier (zie hierboven).

Je kunt ons ook bellen of via de contactpagina contact opnemen als je vragen hebt.

De cursus wordt verzorgd door ervaren docenten die het stelsel van sociale zekerheid kennen vanuit hun dagelijkse beroepspraktijk. De volgende onderwerpen komen aan bod:
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 

 • Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij

  De afgelopen jaren is de verzorgingsstaat getransformeerd naar een participatiemaatschappij. De WAO is bijvoorbeeld opgevolgd door de WIA, met een sterke prikkel om ondanks een verminderde belastbaarheid toch aan het werk te blijven. Ook andere terreinen van de sociale zekerheid (WWB, WW, Wajong & WSW) ondergaan een metamorfose. Met ingang van 01-01-2015, met de ingang van de participatiewet, is er voor bepaalde groepen werkzoekenden veel veranderd. De focus ligt vooral op werken naar arbeidsvermogen waarbij de baanafspraak de kapstok is om dit te realiseren. In de cursus wordt uiteengezet hoe deze uitgangspunten in wetgeving zijn vertaald.

 • De belangrijkste wetgeving

  In deze cursus komen de belangrijkste wetten aan bod: WAO/WIA, WWB, WMO, Wajong/NWajong, Participatiewet etc.

 • Uitvoering van de sociale zekerheid

  De omvorming van verzorgingsstaat tot participatiemaatschappij maakte het noodzakelijk om de organisatie van de sociale zekerheid volledig te herzien. Deze cursus laat zien hoe op dit moment de uitvoering van de sociale zekerheid is georganiseerd en welke veranderingen op handen zijn.

 • Re-integratie-instrumenten

  De sociale zekerheidswetten voorzien in een breed arsenaal aan re-integratie-instrumenten. In deze cursus komen zij stuk voor stuk aan bod.

 • Toekomstige ontwikkelingen

  Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De gemeente is vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. In deze cursus krijg je inzicht in de actuele stand van zaken waarbij aandacht is voor nieuwe instroom van jongeren met arbeidsvermogen bij gemeenten, herbeoordeling van Wajongeren en komen aspecten aan bod als de indicatie baanafspraak, advies beschut werken & advies medische urenbeperking.

Incompany

Elan Training verzorgt al haar opleidingen en trainingen ook incompany.

Meer informatie hierover vindt je op onze webpagina Elan Training Incompany


Contact:    tel 076-5611530    |    fax 076-5613442    |    info@elantraining.nl
Scroll Up