Training Psychische Klachten en Re-integratie

Psychische Klachten en Re-integratie (2-daagse cursus)
      Leren omgaan met mentale en psychische problemen van cliënten

Psychische klachten en Re-integratie

Waarom en voor wie?
Bij het beoordelen van de mogelijkheden en beperkingen van mensen met psychische problematiek richting arbeid, is het essentieel dat er inzicht is in de ernst en de aard van diverse psychische stoornissen. Omdat er geen medische informatie gedeeld mag worden, moet de re-integratie-begeleider meestal zelf bepalen wat de arbeidsgerelateerde mogelijkheden en beperkingen van de cliënt zijn.

Deze training biedt een helder en doeltreffend kader bij het vertalen van de eigen ervaringen en intuïtie naar een heldere en toetsbare inschatting van de aard en ernst van de problematiek.
Deze training is geschikt voor begeleiders/coaches van cliënten met arbeidsgerelateerde vraagstukken; van complex verzuim t/m een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Inhoud van de training
Tijdens deze 2-daagse Training leren de deelnemers aan de hand van een heldere en praktische methodiek de aard en ernst van psychische problematiek (beter) in te schatten, zonder te medicaliseren. Er wordt hierbij de nadruk gelegd op de invloed van de onderliggende persoonlijkheid. Thema’s die hierbij aan de orde komen zijn: grensoverschrijdend gedrag, status gevoeligheid, ziektewinst, afhankelijkheid, sociale flexibiliteit en prikkelgevoeligheid.

De methodiek is gebaseerd op een interpersoonlijk model waarin de Roos van Leary en de ontwikkelingspsychologie van Erikson zijn geïntegreerd en sluit aan bij de terminologie uit de DSM-5.

Op twee manieren wordt dit model vertaald naar de praktijk:

  1. Begeleidingsstijlen; wat zijn de meest passende gesprekstechnieken en omgangsvormen per stoornis (bv maatregelen treffen versus in bescherming nemen van een cliënt).
     
  2. Bepalen van de arbeidsomgeving waarbinnen de cliënt het beste functioneert. Hierbij komen de mogelijkheden en beperkingen ten opzichte van werk aan de orde. De deelnemers leren om de onderliggende kwaliteiten van hun klanten te kunnen ‘zien’ en hiervan gebruik te maken bij de inschatting van een geschikte arbeidsomgeving.

Werkvorm
Naast het aanbieden van een helder en overzichtelijk theoretisch kader wordt in de training gewerkt met workshops waarin de deelnemers worden uitgedaagd om de theorie in de praktijk te brengen. Vaardigheden die hierbij aan bod komen zijn: observeren, interviewen, geven van praktijkopdrachten, doelgericht rapporteren en motiveren van cliënt en werkgever. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de setting waarin de deelnemers werken. De verhouding theoriepraktijk is 50-50%.

Trainingslocatie: Intern op de trainingslocatie van Elan Training De Geershof in Ulvenhout bij Breda
Op aanvraag ook incompany mogelijk.
Niveau: MBO-HBO
Cursusduur: 2 dagen (4 dagdelen)
Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers
Prijs: € 700,- btw vrij, inclusief cursusmateriaal, reader en lunch
Afronding: Certificaat van deelname

Startdatum en Inschrijfformulier:

Psychische Klachten en Re-integratie   •   Nieuwe data worden nog gepland

–>

Voor wie is de training Psychische Klachten en Re-integratie bedoeld?

Deze training is geschikt voor iedereen die beroepsmatig cliënten begeleid naar werk of (maatschappelijke) participatie en daarbij wel eens te maken krijgt met mensen met psychische klachten: werkcoaches, klantmanagers, casemanagers, re-integratieconsulenten, participatiecoaches, jobcoaches, begeleiders in de SW etc.

Wat leer je?

Aan het eind van deze cursus ben je beter in staat om psychische klachten te herkennen. Je hebt inzicht in de achtergrond ervan en kunt er daarom ook beter mee omgaan. Hierdoor voelt de klant zich beter begrepen en zijn er realistischer verwachtingen ten aanzien van hem of haar. Dit komt de begeleiding naar werk ten goede en leidt tot betere trajecten richting werk.

Startdatum Training Psychische Klachten en Re-integratie

De exacte lesdata en -tijden vind je op het inschrijfformulier (zie hierboven).

Je kunt ons ook bellen of via de contactpagina contact opnemen als je vragen hebt.

1 Psychische ziektebeelden

De belangrijkste psychische ziektebeelden worden behandeld, zodat je kennis van en inzicht in de meest voorkomende psychische ziektebeelden krijgt, zoals depressie, angststoornissen, borderline persoonlijkheidsstoornis en functiestoornissen (zoals ADD en dyslexie). Wat zijn de symptomen? Hoe herken je het? Hoe kun je er mee omgaan?

2 Psychische klachten en werk

Vervolgens staat de vraag centraal: wat betekenen psychische klachten voor werk of participatie? Je verwerft inzicht in de beperkingen die de verschillende ziektebeelden met zich meebrengen. Je maakt kennis met de basisvaardigheden in de begeleiding van cliënten met psychische klachten.

3 Stress in werksituaties

Een ander belangrijk onderwerp is stress in werksituaties. Hoe ontstaat dit? Waarom zijn mensen met psychische klachten hier gevoelig voor? En welke psychische klachten kan stress oproepen? Hoe kan dit worden voorkomen?

4 Relatie professional – cliënt

Als laatste komt ook de relatie tussen de professional en de cliënt aan bod. Hoe ga je om met mensen met psychische klachten? Wat zijn de do’s en de dont’s?

Incompany

Elan Training verzorgt al haar opleidingen en trainingen ook incompany.

Meer informatie hierover vindt je op onze webpagina Elan Training Incompany


Contact:    tel 076-5611530    |    info@elantraining.nl