Training Waarderend Coachen van Specifieke Doelgroepen

NIEUW: Waarderend Coachen van Specifieke Doelgroepen (2-daagse training)

training Waarderend Coachen

Opleidingslocatie: Intern op de trainingslocatie van Elan Training De Geershof in Ulvenhout bij Breda
Op aanvraag ook incompany mogelijk.
Niveau: MBO-HBO
Cursusduur: 2 dagen met een tussenperiode van 2 weken
Groepsgrootte: 8-16 deelnemers
Prijs: € 675,- btw vrij (prijs 2017)
Afronding: Certificaat van deelname

In deze training leer je hoe successen en sterktes van klanten een uitgangspunt kunnen zijn in de begeleiding. Waar ligt de kracht van iemand met een autismespectrumstoornis (ASS)? Welke kenmerken zien we bij ADHD (aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis) en hoe kunnen die in werk een rol spelen? Welke ándere vragen kun je stellen om klanten uit te dagen zelf stappen te nemen?

Tijdens de training ligt de focus op hoe successen en sterktes worden ingezet bij het coachen van specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking, ASS, ADHD of een psychische beperking). En wat dit betekent voor jouw eigen rol in de begeleiding van klanten.

De training is opgebouwd uit oefeningen die zijn ontwikkeld vanuit de praktijk van de klantmanager/ jobcoach/ re integratiemedewerker en werkcoaches en gebaseerd op de theorie van appreciative inquiry. Wil jij in de coachingsrelatie meer gericht zijn op het onderzoeken van de mogelijkheden van de klant en daarin de verbinding zoeken? Dan is sterktegericht coachen zeker een coachingsaanpak, die je wilt toevoegen aan je handelingsrepertoire als coach/ begeleider!

Startdatum en Inschrijfformulier:

Waarderend Coachen   •   Een nieuwe startdatum wordt eind september gepubliceerd


Download brochure 'Waarderend Coachen van Specifieke Doelgroepen'

Verstuur het aanvraagformulier en ontvang de brochure (pdf) in je mailbox.

Velden met * zijn verplicht.

Je naam*

Je email*

Woonplaats*

Je organisatie / werkgever

*Wil je de nieuwsbrief van Elan Training per mail ontvangen?

Ja   NeeVoor wie is de training bedoeld?

Voor klantmanagers, jobcoaches, werkbegeleiders, casemanagers en participatiecoaches die met specifieke doelgroepen werken of er mee willen gaan werken en die de klant meer vanuit eigen kracht richting willen laten geven aan het vinden en behouden van werk. In onze ervaring zien we deelnemers komen van UWV, gemeenten, jobcoach-organisaties, interne jobcoaches uit diverse organisaties.

Wat leer je?

Na de training ben je

 • je bewust van de kenmerken van de specifieke doelgroepen en wat dat in hun rol betekent
 • je bewust van stappen en principes in waarderend coachen (AI-methodiek)
 • in staat meer onderzoekende en uitdagende vragen te stellen
 • in staat de eigen rol in perspectief te zien met de klanten en context
 • en heb je

 • geoefend met waarderend in gesprek zijn
 • geoefend met waarderend en sterktegerichte gerichte interventies
 • gereflecteerd op de eigen rol en persoonlijke betekenis daarvan.

Certificering

Deze training kan je gebruiken in het kader van je deskundigheidsbevordering voor herregistratie in het NOLOC register.

Startdatum ‘Waarderend Coachen van Specifieke Doelgroepen’

De exacte startdata en lestijden vind je op het inschrijfformulier (zie hierboven).

Je kunt ons ook bellen of via de contactpagina contact opnemen als je vragen hebt.


Oefeningen in Waarderend Coachen
Gedurende de training wordt er gewerkt met een variatie van dialoog, reflectie, kennisdeling, gespreksoefeningen met de groep, experimenteer-oefeningen (aan de hand van casuïstiek). Je bent dus daadwerkelijk mee-maker van wat er in de training ontstaat.

Er wordt aandacht besteed aan:

 • Bevragen van de ander op succes en sterkten, en het vormgeven van toekomst door de cliënt
 • Echt luisteren en aansluiten bij het verhaal van de ander.
 • Sterktegericht coachen in het kort: vier stappen concreet uitgewerkt
 • Wat betekent coachen voor specifieke doelgroepen?
 • Durven dromen: Verbeelden van toekomst, oprekken van grenzen, wie durft?
 • Professional zijn: houding, gedrag en communicatie in lijn.
 • De context van de klant betrekken in het coaching proces.
 • Interventies vormgeven: andere vragen stellen, sterktes in beeld brengen, samen stappen creëren, experimenten vormgeven.
 • Realiseren: mijlpalen, plannen waarmaken, leren en bijsturen.

 
Marea de Bruijn

Marea is zelfstandig jobcoach en werkt vanuit waarderend perspectief met specifieke doelgroepen in arbeidsparticipatie. Zij vindt plezier in het zien groeien van haar cliënten en het betrekken van de omgeving in het creëren van de best mogelijke werkomgeving voor de cliënt.
Marea is tevens bestuurslid bij de NOLOC.


 
Onno Geveke

Onno Geveke is werkzaam op het gebied van training, coaching en verandertrajecten. Daarin werkt hij onder andere vanuit het waarderend onderzoekend perspectief. Hij vindt plezier in het co-creëren van lerende omgevingen waarin mensen zich naar een bloeiende toekomst kunnen ontwikkelen.

Incompany

Elan Training verzorgt al haar opleidingen en trainingen ook incompany.

Meer informatie hierover vindt je op onze webpagina Elan Training Incompany


Contact:    tel 076-5611530    |    info@elantraining.nl